Gaan we knuffelen?

Hoe belangrijk is knuffelen voor jouw gezondheid? Het belang van knuffelen is heel groot, zeker tussen ouder en kind. Een studie van UCLA uit 2013 blijkt dat onvoorwaardelijke liefde en affectie van een ouder kinderen emotioneel gelukkiger en minder angstig maken.