christmas 16 newsletter

Namasté,

De laatste week van het jaar is aangebroken…

Het jaar dat achter ons ligt is uniek, net zoals elk jaar uniek is geweest.

Samen zorgden alle jaren voor de evolutie die in jou, in mij en in de wereld heeft plaatsgevonden.

Je hebt opnieuw een jaar toegevoegd aan jouw persoonlijke geschiedenis hier op aarde!

Met kerst vieren we de geboorte van Christus.

Of je nu gelooft in God of in Allah, hindoe bent of boeddhist… we zoeken allemaal naar vrede, licht en liefde…

Het is nu aan ons om die drie dingen te zoeken in onszelf en in ieder moment !

Dat kan soms betekenen dat we het wat rustiger aan doen en onszelf eens onder de loep nemen, in yoga noemen we dit Svatsya – zelfstudie, maar het kan net zo goed betekenen dat de tijd is aangebroken om ons juist te laten zien en laten horen.

Via meditatie, stilte… kom je het zuivere antwoord tegen wat je te doen staat.

Je zou kunnen zeggen dat je opengesteld hebt voor God… en dat klinkt zwaar… Maar voor mij zit God in alles wat ademt en leeft (lees: Het geheel…), maar ook in gebeurtenissen, de mensen die we ontmoeten en die ons grote en kleine lessen leren, de stem van ons hart…

De afgelopen yogalessen heb ik een mooi Hindoeïstisch verhaal voorgelezen waar ik de boodschap van kerst heel erg in terugvind… namelijk dat God liefde is…

Ik deel het verhaal dan ook graag met jullie:

De goedhartige pelgrim…

36e887217ef7ad35c0b9a80318445b8c

In Udipi staat een beroemde tempel gewijd aan de god Krishna. Lang geleden besloot een groep dorpelingen ter bedevaart naar deze heilige plek te reizen. Onder de pelgrims bevond zich ene Gopal Adiga. Onderweg merkte Gopal dat een oud vrouwtje een eindje met hen mee opliep. In haar handen droeg zij een rotte spitskool. Hij vroeg haar: ‘O moedertje, waarom loop je rond met een verrotte spitskool? Die is toch niet meer geschikt om te koken en te eten?’
Het oude vrouwtje pinkte een traan weg en antwoordde: ‘Wat wil je dat ik doe, mijn zoon. Ik heb thuis drie dochters die al drie dagen niets gegeten hebben. Ik zal van deze kool een soepje voor hen koken. Ik ben vreselijk arm en mijn leven is me eerder een last dan een lust. Hoe het ook zij, mijn kinderen zal ik blijven voeden.’
Gopals hart smolt. ‘Ik was van plan om Krishna in de tempel van Udipi te vereren. Het geld dat ik aan hem wilde offeren zal ik aan jou geven. Je kunt er boodschappen mee doen en behoorlijk eten voor je dochters koken.’ Verheugd nam de oude vrouw het geld aan en na afscheid te hebben genomen, ging ze haar eigen weg.
Gopal had nu geen geld meer om naar Udipi te gaan. Hij brak zijn pelgrimstocht af en keerde huiswaarts. Diezelfde nacht had hij een droom, waarin de God Krishna zich aan hem openbaarde. Hij sprak tot zijn aanbidder: 

6e2b409ca6ba1282b411af159a3420b8

‘Terwijl jij op weg was naar Udipi, ben ik in de gedaante van een oude vrouw verschenen. De andere pelgrims namen niet eens de moeite om mij aan te kijken. Jij alleen was zo goed om naar het trieste relaas van armoede te luisteren. Je schonk mij al jouw geld, waardoor je de bedevaart niet kon volbrengen. Om mijn zegen te ontvangen is het echter geen noodzaak om naar heilige tempels te reizen. Degene die oprecht is zijn zijn liefdadigheid en toewijding, op hem rust altijd mijn zegen, waar hij zich ook bevindt.

God is overal aanwezig…

9a013f5d1aef1770dbaab2b3e1bbd4ed

Ik sluit het Puur-Yoga jaar af in dankbaarheid, schoonheid en warmte.

Want velen van jullie waren de afgelopen week Gopal Adiga door de goedhartige steun die jullie brachten aan “Puur-Yoga for life” of de Warmste week.

Onze steun gaat naar VZW Blij Leven, een instelling waar kinderen in pleegzorg verblijven. (WAT DOET VZW BLIJ LEVEN? )

Het was een week met veel hobbels, maar ik ben zo blij dat het allemaal goed verlopen is.

Ik mocht gisteren dan ook het mooie bedrag van 1100 euro overschrijven naar de VZW.

Mijn kerst kan alvast niet meer stuk.

De pauzeknop gaat nu voor enkele dagen aan, en vanaf 26/12 zijn er af en toe wat KERSTVAKANTIE YOGA lessen.

Ik wens jullie allen een zacht, warm en liefdevol kerstfeest toe.

Verbindende groetjes

Isabel xxx

DE WARMSTE WEEK STUDIO BRUSSEL

PLEEGZORG VLAANDEREN

#warmsteweek #studiobrussel #pleegzorgvlaanderen