Meridianen van het lichaam: rivieren van Qi of levensenergie

“If you correct your mind, everything else will fall into place”

Lao Tsu


Meridianen zijn het fundament van de Chinese geneeswijzen. De oosterse kijk op het lichaam gaat uit van een systeem van meridianen, energiekanalen, waardoor de levensenergie, CHI, stroomt.

Deze meridianen zijn te vergelijken met rivieren of bloedvaten, maar net zoals de CHI zijn ze niet tastbaar of zichtbaar – en alleen door getrainde mensen zijn ze voelbaar.

De meridianen zijn in 2 groepen te verdelen – yin en yang.
*Aan de voorzijde van het lichaam, van voeten naar het hoofd – yin.
*Aan de voorzijde van de armen, van hoofd naar vingertoppen – yin.
*Aan de achterzijde van het lichaam, van hoofd naar voeten – yang.
*Aan de achterzijde van de armen, van vingertoppen naar het hoofd – yang.

Alle meridianen zijn als een netwerk met elkaar verbonden. Een storing in een meridiaan of het gebied van die meridiaan, geeft een verstoring die op het hele lichaam, de geest en de ziel van invloed is.

De meridianen worden uitwendig opgeladen door de energie van de omgeving, de natuur. Inwendig worden ze opgeladen door het voedsel dat ze kunnen gebruiken. Natuurlijk is daarbij de toestand van de psyche van groot belang.

Stroomt de CHI ongestoord door de meridianen, dan is ons lichaam – dat een uiting is van CHI – gezond: de levensenergie bereikt elke cel.

Het is echter ook mogelijk dat de CHI in de meridianen stagneert, of zelfs de verkeerde kant op stroomt, bijvoorbeeld als gevolg van extreme koude, warmte, droogte, stress, emoties of ziektekiemen.


Een meridiaan die niet goed doorstroomt, kun je je voorstellen als een rivier waar een dam ligt: het deel voor de dam raakt overvol, het deel erna krijgt niks meer toegevoerd.

Als er zo’n blokkade is in één van onze energiebanen, ervaren we klachten.

In het begin zijn de symptomen onopvallend, spanning, vermoeidheid, huiduitslag of bijvoorbeeld zeurende pijn.

Blijft de blokkade, dan worden de klachten mettertijd heftiger.

Het meridiaan stelsel bestaat uit twaalf hoofdmeridianen en acht buitengewone meridianen. Deze zijn ook allemaal via zijtakken weer met elkaar verbonden. Ze beginnen en eindigen op een bepaalde plek in het lichaam en de energie stroomt erdoor ophoog (yin) of omlaag (yang). De twaalf hoofdmeridianen dragen de naam van het orgaan waar ze het meest mee zijn verbonden. De acht andere meridianen liggen dieper in het lichaam en zijn een soort opslagplaatsen van CHI.

Zoals eerder beschreven zijn de meridianen ook verbonden met een bepaalde overheersende emotie, dat kan ook zorgen dat er onbalans is in één of meerdere meridianen.

Teveel kwaadheid beschadigt de Lever
Teveel angst beschadigt de Nieren
Teveel verdriet beschadigt de Longen
Teveel denken/zorgen maken beschadigt de Milt
Teveel blijdschap/opwinding beschadigt het Hart
Teveel emotie beschadigt het Hart

Houdt in gedachten dat in de context van acupunctuur of Traditionele Chinese Geneeswijzen de namen van de organen, die met een hoofdletter beginnen, niet dezelfde zijn als de organen die we kennen vanuit de westerse anatomie.

De chinese “Nieren” zijn bijvoorbeeld de bijnieren en het endocriensysteem, “Blaas” is de nieren en het urinesysteem, “Milt” is het energiesysteem dat zich door het hele lichaam bevindt, “Longen” is niet alleen de longen, maar ook de huid.

Deze beschadigingen hebben ook een effect in de andere richting: een beschadigde Lever veroorzaakt kwaadheid, beschadigde Nieren angst, enzovoort…

Om het belang te begrijpen van het werk van een meridiaan, bijvoorbeeld, de niermeridiaan, dan is het ook belangrijk te weten, hoe het fysieke orgaan werkt.

We leren welke klachten een verminderde energiestroom kan geven en welke emoties verbonden zijn met de meridianen.

Daarna doen we een uitgebreide yin yoga sequence op deze meridianen.

HOE YIN YOGA INVLOED HEEFT OP DE MERIDIANEN

Yin yoga focust zich op de meridianen van het lichaam en het stimuleren van de energiebanen. Een groot deel van het lichaam bestaat uit fascia of bindweefsel. Elk orgaan en weefsel in het lichaam wordt bij elkaar gehouden via je fascia. Yin yoga grijpt de fascia in je lichaam aan om interne organen in evenwicht te brengen en eventuele obstakels in je meridianen te verwijderen.

Yin yoga verschilt van veel andere yogapraktijken omdat het gericht is op het vasthouden van bepaalde houdingen. Dit versterkt niet alleen je fascia, maar creëert ook balans in je interne systemen en versterkt je hele lichaam, waardoor je minder vatbaar bent voor symptomen die gepaard gaan met meridiaanblokkades. Door het lang aanhouden van de yogahouding creëer je een diepe stretch en zo kan energie of CHI in beweging komen.

De Amerikaanse docente Sarah Powers en yogaleraar Bernie Clark, Anoshe Overington zijn mijn grote inspiratiebronnen als het gaat over het werken op de energiedoorstroming via Yin Yoga.

Dieper liggende blokkades hebben uiteraard een andere aanpak nodig zoals een acupunctuur of acupressuur sessie.

Meer informatie over deze opleiding in bovenstaande link.

Eén antwoord op “Meridianen van het lichaam: rivieren van Qi of levensenergie”

Geef een reactie