HET DIEPSTE WETEN

Intuïtie betekent: het gevoelsmatig weten, zonder erover te hoeven nadenken.

We werden nooit geleerd om dit gevoel te leren gebruiken, we leerden vooral om ons verstand te gebruiken.

Maar durf eens te vertrouwen op dat innerlijke gevoel en het zal steeds sterker worden.

Wanneer er in je lichaam verschillende alarmbellen tezelfdertijd afgaan, luister ernaar, want ze laten je weten dat je een beslissing op dat ogenblik (nog) niet moet nemen of dat de persoon waar je dat gevoel bij hebt, niet de “juiste” persoon is.

We zijn allemaal energetische “wezens” en wanneer je  niet in dezelfde energie zit met de andere persoon of situatie dan zal je lichaam jou dat op alle manieren laten voelen. Ook al vindt je dat niet zo vanzelfsprekend.

Probeer eens wat vaker stil te staan bij dat gevoel en durf naar jouw intuïtie te luisteren. Dan zul je voor jezelf vaker de juiste keuzes maken.

Je intuïtie is immers altijd juist. En als iets goed voelt, is het ook goed en als het slecht voel is dat ook zo… durf hierop te vertrouwen.

Hoe maak je een keuze tussen twee (of meerdere) dingen.

Meditatie oefening van Deepak Chopra.

Photo by Izabelle Acheson on Unsplash
  • Zoek een rustig plekje op en zorg dat je even comfortabel kan zitten.
  • Sluit je ogen en breng de aandacht naar de buikademhaling.
  • Neem de tijd om tot rust te komen en breng dan alle aandacht naar jouw buik.
  • Denk dan aan dat -of diegene waar je een keuze moet over maken.
  • Neem dan de ene situatie en ga er met heel je gevoel naartoe en voel wat je buikgevoel je verteld. 
  • Dan ga je met je aandacht naar de andere situatie en ga opnieuw voelen wat deze met je doet.
  • Kijk dan eens welke van de twee je een goed gevoel geeft, welke laat je glimlachen? Geeft het je een goed gevoel? 
  • En wees je dan bewust dat je hart meer weet dan je hoofd. 
  • Blijf dan even met je volle aandacht bij datgene dat het beste gevoel gaf.

Het kost niets, vraagt niet veel tijd en mijn ervaring heeft me bewust gemaakt om naar mijn buikgevoel te leren luisteren.

Zachte groetjes,

Isabel x

Geef een reactie