AHIMSA – GEWELDLOOSHEID

Namasté,

We gaan iets dieper in op het achtvoudige pad van Yoga van Patanjali.

Voor mij persoonlijk een belangrijk stuk van de totale yogabeleving.

Yoga is niet enkel wat acrobatische houdingen uitvoeren, maar yoga is een prachtige filosofie. Zie DE WAARHEID OVER YOGA.

We starten met de Yama’s. 

06af765f5c92972905c5ca58c40a2a73

YAMA’S

Het zijn de “DONT’S” van de yogafilosofie. 
De akties die lijden kunnen veroorzaken.
De dingen die we zouden kunnen (moeten) vermijden.
Elke spirituele traditie heeft er een paar.

 • niet stelen
 • niet liegen
 • niet bedriegen
 • niet doden

Maar je hoeft de yama’s niet te zien als iets bestraffend.
Bij een religieus geloof (en yoga is een filosofie) is een “verbod” iets waar je het gevoel van hebt dat je zou gestraft worden.
Alsof er een hogere “autoriteit” is die met de vinger wijst als je iets verkeerd doet.

In de yogafilosofie onderzoeken we de gedragingen die ons en anderen lijden geven en ons niet helpen in onze ontwikkeling.
Deze gedragingen leiden ons niet naar wijsheid, vrijheid en geluk.

YAMA is beheersing of onthouding en bestaat uit: het zich onthouden van het benadelen van anderen.

Er zijn VIJF yama’s:

c801b36bfd46abaede01a5fee8190079

1. AHIMSA

Betekent letterlijk “niet – doden”.
Maar ruimer gezien betekent het ook liefde en zachtheid.
Liefde voor alles dat is geschapen.
De regel houdt in dat je zelf stopt met anderen en ook jezelf te schaden, niet alleen in daden, maar ook in woorden en gedachten.
Strijden tegen geweld is een strijd in jezelf, want alle geweld vindt haar basis in wensen, gecombineerd met ego.

Ahimsa is de houding ten opzichte van alle levende wezens, het bewustzijn van geweldloosheid op alle niveau, in je denken, je spreken en je handelingen.

Geweld komt vaak voort uit angst.

Hoe pas je Ahimsa toe in je dagelijkse leven?

Bij AHIMSA gaat men vaak eerst denken aan vegetariër zijn, dat je altijd lief en vriendelijk moet zijn.
Dat hoort daar natuurlijk ook wel bij, maar het kan ook lijden tot hypocrisie.
Als je niet vanuit een diepe intentie vriendelijk bent en je dat bijvoorbeeld enkel bent op momenten dat  je er voordeel uit haalt, dan pas je geen ahimsa toe.
Vriendelijkheid moet “echt” zijn, vanuit het hart.

Als je van jezelf eist om geen vlees te eten omdat het zo zou moeten, dan is het ook niet juist, want dat zal op termijn ook lijden geven. Want je gaat iets missen in je leven.

Geweld bestaat in 3 vormen:

 • Fysiek geweld : slaan, vechten, wapens, doden
 • Verbaal geweld: roddelen, pesten, kwaad spreken over anderen, negatief oordelen.
 • Mentaal geweld: alles wat je zegt of doet wordt vooraf gedaan door een gedachte.

Tips om AHIMSA toe te passen:

 • Voorkom het bewust veroorzaken van leed waar ook mogelijk.
 • Kies voor vegetarisch als je dat echt wil en indien niet kies voor vleesvrije dagen en koop bewuster vlees bij een slager die op een respectolle manier met dieren omgaat. Biologische slagers zijn er ook steeds meer.
 • Probeer vanuit een onbevooroordeelde manier mensen te benaderen. En hoe moeilijk het ook lijkt, probeer, als je stuit op negativisme zelf vriendelijk te blijven.
 • Koop waar je kan biologisch en/of fair trade (vermijd producten die het resultaat zijn van dierenleed en/of kinderarbeid)
 • Leer je kinderen begrip te hebben voor anderen en niet te oordelen.
 • Luister met aandacht en zonder oordeel.
 • Ga bewust om met je omgeving, natuur, de ander. Zie je iets of iemand die hulp nodig heeft? Help dan waar je kan.
 • Beantwoord geweld niet met geweld.
 • Breng jezelf geen schade toe. Wees zacht voor jezelf als je moe bent of pijn hebt. Ga niet over je grenzen (denk aan Burnout en/of ziekte)
 • In de yogabeoefening op de mat doe de oefeningen voor jezelf en kijk en oordeel niet over hoe anderen het in de les doen.
 • Luister goed naar je lichaam, wordt je bewust van je grenzen.

Beoefen Ahimsa in je dagelijkse leven en kijk en observeer eens waar je “geweldig” bent.

Zachte maandaggroetjes
Isabel xxx

bronnen: Happinez en Yogamagazine, Patanjala yoga (Wilfried Ingels) , Delight yogablog, Licht op yoga (B.K.S. Iyengar)

ahimsa